Banner

JoMedhhebizmi: Parathënia e botimit të dytë 99. - Në këtë kohë, dëmi shoqëror dhe fetar nuk fshehet në atë që e shpërndajnë bibliotekat e ndryshme prej diskutimeve të ndryshme shkencore objektive dhe të pastra në lëmi të ndryshme, përkundrazi në të ka dobi të shumta, por dëmi i plotë gjendet, atëherë kur njeriu nuk pranon diskutime shkencore dhe atë e zëvendëson me sharje, urrejtje ose me dukuritë e ndryshme të fanatizmit.

Unë lus Allahun xh.sh. që të gjitha hulumtimet shkencore që i kam bërë në jetën time, të mos jenë kundër asnjë njeriut si dhe e lus që ta ruaj gjuhën dhë lapsin tim nga dëmtimi i ndonjë vëllait musliman.

Damask: 1390 h. / 1970 m. - Muhamed Said Ramadan El-ButiAutor: Prof. Dr. EL-BUTI
Përktheu: Dr. Naser RAMADANI_________________________

- Shkëputur nga libri: "JOMEDHHEBIZMI - bid'ati më i rrezikshëm që kërcënon sheriatin islam".

Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...