Banner

Fetva 44 - Sqarim për "El-Bakijatu es-salihatu"Pyetja:

A mundeni që të më jepni sqarim të mjaftueshëm dhe të gjërë për "El-Bakijatu es-salihatu" (veprat e mira, fryti i të cilave është i përjetshëm).

Kam lexuar se me fjalët: "El-Bakijatu es-salihatu" është për qëllim: "subhanell-llahi, el-hamdul-lahi, All-llahu ekber", pra, a është kjo e vërtetë? Unë nuk jam i bindur në këtë!


Përgjigja:

Shumica e dijetarëve janë të mendimit se me: "El-Bakijatu es-salihatu" është për qëllim shpeshtimi i fjalës: "Subhanell-llahi velhamdu lil-lahi ve lailahe il-lall-llahu vell-llahu ekber".

Kështu është transmetuar nga Pejgamberi, bekimet e All-llahut qofshin për të, në rrugë të ndryshme të gradës "meukf" dhe të gradës "merfuë".

Pra, domethënia është se vazhdimësia e zikrit ndaj All-llahut i sjell personit lumturi të përjetshme që nuk ka të shterrur.Autor: Prof. Dr. el-Buti

Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...