Banner

Fetva 69 - Fetvaja e Shejhul Ez'herit mbi kamatën bankarePyetja:

A është e konsiderueshme fetvaja e Shejhul Ez'herit që thotë se kamata e bankës është e lejuar.

Andaj, njeriu i cili mbështetet në këtë gjë a është i shpëtuar nga gjunahu madje duke patur edhe pak dyshim në këtë fetva nga ana e atij që e merr këtë kamatë?


Përgjigja:

Fetvaja e Shejhul Ez'herit është e papranueshme dhe falsiteti i saj është i njohur ose është prej gjërave që çdo musliman duhet t'i dijë.

Andaj, mbështetja në këtë nuk e shpëton nga gjunahu personin që e praktikon një gjë të tillë.

All-llahu e mëshiroftë Imam Malikun i cili ka thënë: "Kjo dituri është fe andaj shiqoni prej cilit e merrni fenë tuaj".Autor: Prof. Dr. el-Buti

Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...