Banner

Që në fillim të 70-ve, Perëndimi me të dy pjesët e tij, Evropën dhe Amerikën, po jeton një periudhë frike, të cilën e quan "ekstremizëm islam" dhe kjo në të vërtetë nuk është frikë nga ekstremizmi i myslimanëve, por është frikë nga vetë Islami, nga...
... lexo të plotë .....

Do të flas për obligimet e gruas dhe të drejtat e saja në peshoren e Sheriatit, pavarësisht gjendjes reale në shoqëritë Islame, të cilat dallojnë në sasinë e zbatimit të dispozitave të sheriatit islam. Së pari: Allahu i flet të dyve, burrit dhe...
... lexo të plotë .....