Banner

Nuk ka ikje (rrugëdalje) prej imitimit! 6Kjo ishte e gjithë ajo që mund të konsiderohet si e re, me të cilat janë dalluar katër medhhebet prej medhhebeve të tjera. Çfarë bid'ati përmbajnë këto katër medhhebe dhe në çfarë dalaleti kanë rënë ata miliona njerëz, të cilët i imitojnë ato. Me çfarë shkaku shkencor ose gjysëmshkencor autori i broshurës supozon se këto medhhebe janë çështje të shpikura dhe se imitimi i tyre është bid'at që ka lindur pas shekullit të tretë hixhrij. Si dhe me çfarë të drejtë sheriatike imituesit e këtyre medhhebeve i përshkruan si gomarë që ikin?!

Pasi që sqaruam realitetin e imitimit dhe argumentet e tij, pozitën e katër medhhebeve ndaj medhhebeve të tjera si dhe realitetin e muslimanëve në kohën e këtyre katër medhhebeve dhe para tyre, mjafton që para lexuesit të mençur dhe objektiv t'i parashtroj këto pyetje që nxisin çudinë e autorit të kësaj broshure.

Nuk do të përgjigjem unë ndaj këtyre pyetjeve, sepse në objektivitetin dhe drejtësinë e çdo lexuesi të mençur ekziston çka e bind për devijimin e kësej broshure dhe autorit të saj nga e vërteta e qartë.

Pas kësaj le të kalojmë në argumentimin për çëshjen e dytë:Autor: Prof. Dr. EL-BUTI
Përktheu: Dr. Naser RAMADANI_________________________

- Shkëputur nga libri: "JOMEDHHEBIZMI - bid'ati më i rrezikshëm që kërcënon sheriatin islam".

Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...