Banner

A do t'i bëjë kaza namazet gruaja që është në menstruacione e që i ka lënë gjatë ciklit mujor apo i falen ato?
Para disa muajsh kam filluar të përdori kapsula për rregullimin e barës. Por, tash vuaj nga gjakderdhja e kohëpaskohshme. Pra, si ta bëj dallimin midis menstruacioneve dhe gjakut që është nga istihada (gjaku i cili rjedh nga vagina e gruas jashta...
Shpresoj që t'më sqaroni domethënien e termit të fikhut "El-Murabehah" dhe a me të vërtetë kjo është një lloj prej llojeve të parapagimit që merren nga bankat me qëllim të blerjes së banesës. Mendoj se një gjë e tillë është Haram (e ndaluar)! A...
Si është dispozita e Sheriatit që të falemi pas Imamit që xhematin e vet e akuzon për Kufër edhe ate pa asnjë rezervë?
Jam një i ri që studjoj në Universitet dhe jam 18 vjeçar. Dëshiroj që flokët t'i kem të gjata dhe t'i lidhi. A ka ndonjë pengesë sipas Sheriatit për një gjë të tillë?
A lejohet që të dhurohen pjesët e trupit, bie fjala, t'i dhurohet veshka dikujt duke marrë parasysh se ka nevojë të madhe?
Një person huazoi nga tjetri 20.000 dinarë dhe i tha se kur do t'i kthej do të jap hedije 20 dinarë por, jo si kamatë. Këtë gjë nuk e caktoi dhe nuk ia vu vetes si kusht në kontratën e huasë. Njashtu edhe huadhënësi nuk ia kushtëzoi një gjë të...
Dikush është automekanik. Në të shumtën e rasteve pronari i automjetit autorizon mjeshtrin që pjesën që duhet të blehet ta blejë mjeshtri dhe më në fund pronari paguan pjesën dhe hakun e ndreqjes. Por, kur mjeshtri shkon për ta blerë pjesën prej...
Jam një vajzë muslimane, kam shokë meshkuj në internet të cilët janë nga shtete të ndryshme. Bisedojmë për çështje të ndryshme. Me këto kontakte ndihmojmë njëri-tjetrin në rast nevoje për Islam!
Një grua është në ditët e para të shtatzënisë. A ka të drejtë që të bëj abortimin duke potencuar se ajo ka tre fëmijë dhe nuk është e lumtur në martesën e saj?
Dëshiroj të studjoj këtu në Universitet. Por, këtu (në Norvegji) ai që nuk ka pasuri dhe dëshiron të studjojë duhet të huazojë prej fondit të huasë në Oslo dhe pastaj t'ja kthejë borxhin me kamatë ndërsa një gjë e tillë është e ndaluar në Islam...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...