Banner

Jam pronar i një ndërmarrjeje e cila punën e saj e ka filluar para tri vitesh në rrjedhat e një ndërmarrjeje të parë që kishte humbje të kaluar. Në dy vitet e kaluara kjo ndërmarrje përmbushte borxhet e ndërmarrjes së kaluar. Vlera e borxheve të dy...
Dëshiroj të parashtroj pyetjen: Mosrespektimi i prindërve a ka lidhshmëri me çështjet e riskut (furnizimit)?
Unë punoj si inxhinier i ndërtimtarisë, kështuqë bëj projektimin e ndërtimeve. A më lejohet sipas Sheriatit që të bëj projektimin e tyre pasiqë ato kanë karakterin turistik bie fjala, hotele e të ngjajshme.
Jamë zonjë Siriane që kam udhëtuar bashkë me burrin tim për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kaluar një periudhë të caktuar dhe pastaj insha All-llah do të kthehemi përsëri në vatanin tonë. Atë që dua t'ju konsultoj është se unë kur isha...
Dikush dikuj i ka dhënë një shumë të pasurisë si dhuratë ndërsa tash ia kërkon t'ia kthejë si borxh dhe nuk kanë askënd si dëshmitarë përveç All-llahut Xhel-leshanuhu. Si është dispozita e Islamit për atë që ky ia kërkon t'ia kthejë?
Kam blerë një CD me përmbajtje të disa librave me vlerë nga e cila kam dobi të madhe. Por, kur unë morra ta përdori, aty mu paraqit një tekst ku thuhej: "Betohem në All-llahun e Madhërishëm se ekzemplari i këtij programi është kopje origjinale...
Jam tregtar dhe njerëzve të varfër u jap hua. A më lejohet që të varfërve në fjalë t'ua jap Zekatin duke ua zënë huanë që ata ma kanë mua pa mos u treguar atyre?
Katër muaj para Ramazanit, një djalë i ri që kishte humbur pasurinë me të cilën është dashur ta rregullojë dhomën e dhëndrisë erdhi tek unë. Unë ia dhash shumën që më takon mua për Zekat (që t'i ndihmoj në zgjidhjen e problemit). Tash erdhi koha e...
Dëshiroj të pyes lidhur me një pyetje të cilën e kanë parashtruar disa muslimanë në Francë. Pyetja është: Disa vëllezër banojnë në Francë në një lagje përafërsisht të izoluar, në Mesxhidin (faltoren) e tyre kanë një librari ku mbajnë video dhe...
Unë jam i punësuar në një vend shkencor ku puna ime zhvillohet në fushën e kërkimit shkencor. Njashtu, unë jam në komisionin për blerje të caktuara të projekteve të caktuara. Kur ne blejmë diçka, detyrohemi të zbresim nga çmimi i artikullit me 30%...
Gjatë leximit të Kur'ani Kerimit vërejmë se fjala: "en-nefs" e jo "er-ruh" të përmendet kur bëhet fjalë për epshin si: "... nefsi (epshi) është shumë nxitës për të keqen", Jusuf, 53), dhe "Betohem në (nefsin) shpirtin që është shumëqortues",...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...