Banner

Fetva 112Pyetja:

Dikush e ka sharë dhe e ka mallkuar Fenë e Kur'anit. Pra, si është gjykimi i tij sipas Sheriatit?

Personi në fjalë a konsiderohet murted (ai që e lëshon fenë Islame pasi që ka qenë musliman) dhe si është rruga e pendimit?


Përgjigja:

Personi në fjalë me një gjë të tillë unanimisht te të gjithë dietarët del prej Fesë (bëhet murted).

Kontrata e kurrorës së tij ri e varur deri sa të kalojnë tre muaj (dhe kjo kohë është afati i idetit të shkororrëzimit).

Kështuqë, nëse ai vazhdon në këtë gjë dhe nuk pendohet e nuk kërkon falje prej All-llahut dhe t'i këthehet kornizës së Islamit atëherë, kontrata e kurrorëzimit të tij prishet dhe prishja e kësaj kontrate konsiderohet prej momentit kur është bërë murted.

Kurse, nësë kthehet në Islam atëherë, kontrata e kurrorëzimit vazhdon së bashku me lidhjen e tij martesore.Autor: Prof. Dr. el-Buti

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...