Banner

Që në fillim të 70-ve, Perëndimi me të dy pjesët e tij, Evropën dhe Amerikën, po jeton një periudhë frike, të cilën e quan "ekstremizëm islam" dhe kjo në të vërtetë nuk është frikë nga ekstremizmi i myslimanëve, por është frikë nga vetë Islami, nga...
Në këtë trajtesë do të diskutojmë rreth xhihadit luftarak (xhihadit përmes forcës apo luftës së armatosur). Ne e dimë më së miri se kur myslimanët u vendosën në Medine, Allahu i bëri përgjegjës për bekime (dhurata) dhe i urdhëroj ato të bënin...
Do të flas për obligimet e gruas dhe të drejtat e saja në peshoren e Sheriatit, pavarësisht gjendjes reale në shoqëritë Islame, të cilat dallojnë në sasinë e zbatimit të dispozitave të sheriatit islam. Së pari: Allahu i flet të dyve, burrit dhe...
Me 21 mars të vitit 2013 e gjithë bota muslimane mbeti e shtangur. Atë mëngjes nga Siria e luftës qytetare u dha lajmi i vrasjes së Ramadan El-Butit, shejhut, al-lames, dijetarit të madh të Sirisë dhe botës arabe e islame. Shumë shpejt pas lajmit, në...
Gjatë viteve të studimit në Damask, në periudhën 1993-2001, përveç dijetarëve dhe edukatorëve të spikatur të shkollës sime, natyrshëm, kam ndjekur me shumë dëshirë përfitimi dhe me zellin e kërkuesit të dijes, edhe shumë e shumë dijetarë dhe...
Me Isra, kuptohet ajo ngjarje me të cilën Zoti e nderoi Profetin e Tij, duke e dërguar brenda një nate nga Qabja në xhaminë Aksa në Kuds (Jeruzalem). Kurse Miraxhi është udhëtimi tjetër, ngjitja në katet e qiejve të lartë dhe mbërritja tek një pikë ku...
Ndonëse Shejh Muhammed Se'id Ramadan El-Buti është pa dyshim njëri ndër dijetarët më të njohur dhe më produktiv në Sirinë bashkëkohore, në botën arabe dhe islame, jeta, vepra dhe idetë e tij nuk është e njohura në qarqet perëndimore. Deri vonë...
Çdo kohë ka sfidë, e sfida e kësaj kohe është ruajta e etikës. Këtë gjë e ka thënë hoxha ynë Imam Abdull-llah bin Bejeh dhe shumë me të drejtë e ka pasur... Kjo sfidë është thelbi i paradokseve, i komplikimeve dhe i problemeve të rajonit sot,...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...