Banner

Këtu te ne kemi një lojë quhet "Imarat Kol". Kjo luhet duke kontaktuar njeriu me me një numër ku biseda në këtë numër është shumëfish më e shtrejntë. Kur kontakton me këtë numër përgjigjesh në disa pyetje të thjeshta dhe të lehta. Nëse u...
A lejohet që sadakaja t'u jepet pabesimtarëve dhe a lejohet që atyre t'u jepet prej zekatit (fukarave të tyre)?
Si është dispozita e Sheriatit lidhur me namazin e drekës si rezervë ditën e Xhuma?
Dua të udhëtoj për në Amerikë për të prezantuar në një kongres. Vëllau im jeton atje dhe është i gatshëm që t'më pret në Aeroport në atë qytet ku mbahet kongresi. Por, gjatë rrugës nuk kam mahrem. A më lejohet që të udhëtoj me disa njerëz që i njoh...
Dëshirojmë që prej Hoxhës së nderuar të marrim leje që të botojmë disa artikuj të tij dhe t'i përhapim për hirë të All-llahut me qëllim që dobia të jetë më përfshirëse. Këtë e bëjmë për arsye se shohim se ato kanë ndikim të begatshëm tek ata të...
Në bankën islame të Dubajit kam vendosur pasuri me qëllim të investimit. Por, nëpunësi i cili ma përgatiti dokumentacionin nuk më caktoi përqindjen të cilën duhet ta marr në rast të fitimit. Kur unë i bëra pyetje për përqindjen ai më tha se nuk di...
Jam një njeri që kam drojë t'i nënshtrohem Haramit. Pra, si është dispozita e huasë bujqësore që mund të arrijë deri 3-54%?
A më lejohet që pasuritë t'i vëndoj në bankë (llogari kursimi) pa kamatë? Këtë e bëj nga frika që t'mos m'i vjedhin dhe duke marrë parasysh se nuk mund të gjeshë dikë që mund t'i besosh. Nëse nuk bën atëherë çfarë zgjidhje ka për atë që i tubon...
Si është dispozita e Haxhit i cili bëhet nga ana Ministrive dhe qeverive shtetërore? Së pari nga aspekti i parimit dhe së dyti nga aspekti i njoftësive ku vijnë në shprehje njoftësitë kështuqë disa i vënë në listë të parë e disa i vonojnë?
A ka mundësi që ta përcaktoni domethënien e fjalës: "fitne" të cilën fukahatë shpesh herë e përsëritin. Kështuqë vëren se ata thonë: "Nëse garantohet mos ekzistimi i fitnes". Vallë mos është për qëllim zinaja (kurvëria) apo parapërgatitjet për te apo...
A lejohet që sporti të merret si burim furnizimi (mjeshtria e sportit) duke potencuar se disa prej tyre mund të jenë dëmtues si: boksi, etj.?

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...