Banner

Si është dispozita e Haxhit i cili bëhet nga ana Ministrive dhe qeverive shtetërore? Së pari nga aspekti i parimit dhe së dyti nga aspekti i njoftësive ku vijnë në shprehje njoftësitë kështuqë disa i vënë në listë të parë e disa i vonojnë?
A ka mundësi që ta përcaktoni domethënien e fjalës: "fitne" të cilën fukahatë shpesh herë e përsëritin. Kështuqë vëren se ata thonë: "Nëse garantohet mos ekzistimi i fitnes". Vallë mos është për qëllim zinaja (kurvëria) apo parapërgatitjet për te apo...
A lejohet që sporti të merret si burim furnizimi (mjeshtria e sportit) duke potencuar se disa prej tyre mund të jenë dëmtues si: boksi, etj.?
Si realizohet dhënia e zekatit të fletëaksioneve që blehen nga Banka Islame me qëllim që të shfrytëzohet profiti i tyre e jo për të tregëtuar me to, duke patur parasysh se banka ka aktivitete të ndryshme ndërsa në vlerën e aksioneve hyjnë të gjitha...
Në vitin 1990 bleva një dyqan nga trashëgimtarët e babait tim. Nijeti im ishte që ta ruaj atë pasuri dhe të punoj me atë dyqan ndonjë mjeshtri. Por, një gjë e tillë nuk ndodhi ashtu siç dëshiroja. Dyqani ngeli pa mos u hapur. Pas një kohe më shkoi ndër...
Në shumicën e rasteve unë ndjehem i shqetësuar nga gjuha ime e gjatë. Shokët e mi janë larguar prej meje. Kërkoj zgjidhje prej jush?
Jam një i ri 18 vjeçar. Kur para meje, këndohet Kur'ani Kerimi, unë filloj të qajë për hallin tim pa mos e ditur shkakun. Unë flas tepër me femrat?
Përgjigjen që ma keni dhënë më herët për pyetjen time nuk kam patur për qëllim atë që ju jeni përgjigjur. Por, shpresoj se do të më përgjigjeni për pyetjen në vijim pasiqë shumica ma kanë parashtruar të njëjtën pyetje. Pyetja në fjalë është se...
A duhet të lahet (të marrë gusëll) personi pasiqë ka parë filma të fëlliqur (filma pornografik)?
A lejohet që gruaja dhe burri të këmbejnë fjalët e Sheriatit që praktikohen bie fjala mashkulli femrës t'i thotë: "Më marto me veten tënde sipas ligjit të All-llahut dhe të Dërguarit të Tij dhe ajo të përgjigjet: pranoj të martohem me ty sipas...
Ne jemi dy të rinjë nga Marokoja dhe jemi 21 vjeçarë. Dëshirojmë të ngrisim një projekt. Por, për fat të keq gjendja finansiare nuk na premton realizimin e tij, pa mos marrë hua. Problemi qëndron në atë se këtu nuk ka bankë Islame dhe nuk kemi kujt...

Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...