Banner

Dëshiroj të parashtroj pyetjen: Mosrespektimi i prindërve a ka lidhshmëri me çështjet e riskut (furnizimit)?
... lexo të plotë .....

Unë punoj si inxhinier i ndërtimtarisë, kështuqë bëj projektimin e ndërtimeve. A më lejohet sipas Sheriatit që të bëj projektimin e tyre pasiqë ato kanë karakterin turistik bie fjala, hotele e të ngjajshme.
... lexo të plotë .....

Jamë zonjë Siriane që kam udhëtuar bashkë me burrin tim për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kaluar një periudhë të caktuar dhe pastaj insha All-llah do të kthehemi përsëri në vatanin tonë. Atë që dua t'ju konsultoj është se unë kur isha...
... lexo të plotë .....

Dikush dikuj i ka dhënë një shumë të pasurisë si dhuratë ndërsa tash ia kërkon t'ia kthejë si borxh dhe nuk kanë askënd si dëshmitarë përveç All-llahut Xhel-leshanuhu. Si është dispozita e Islamit për atë që ky ia kërkon t'ia kthejë?
... lexo të plotë .....

Kam blerë një CD me përmbajtje të disa librave me vlerë nga e cila kam dobi të madhe. Por, kur unë morra ta përdori, aty mu paraqit një tekst ku thuhej: "Betohem në All-llahun e Madhërishëm se ekzemplari i këtij programi është kopje origjinale...
... lexo të plotë .....

Jam tregtar dhe njerëzve të varfër u jap hua. A më lejohet që të varfërve në fjalë t'ua jap Zekatin duke ua zënë huanë që ata ma kanë mua pa mos u treguar atyre?
... lexo të plotë .....

Katër muaj para Ramazanit, një djalë i ri që kishte humbur pasurinë me të cilën është dashur ta rregullojë dhomën e dhëndrisë erdhi tek unë. Unë ia dhash shumën që më takon mua për Zekat (që t'i ndihmoj në zgjidhjen e problemit). Tash erdhi koha e...
... lexo të plotë .....

Dëshiroj të pyes lidhur me një pyetje të cilën e kanë parashtruar disa muslimanë në Francë. Pyetja është: Disa vëllezër banojnë në Francë në një lagje përafërsisht të izoluar, në Mesxhidin (faltoren) e tyre kanë një librari ku mbajnë video dhe...
... lexo të plotë .....

Unë jam i punësuar në një vend shkencor ku puna ime zhvillohet në fushën e kërkimit shkencor. Njashtu, unë jam në komisionin për blerje të caktuara të projekteve të caktuara. Kur ne blejmë diçka, detyrohemi të zbresim nga çmimi i artikullit me 30%...
... lexo të plotë .....

Gjatë leximit të Kur'ani Kerimit vërejmë se fjala: "en-nefs" e jo "er-ruh" të përmendet kur bëhet fjalë për epshin si: "... nefsi (epshi) është shumë nxitës për të keqen", Jusuf, 53), dhe "Betohem në (nefsin) shpirtin që është shumëqortues",...
... lexo të plotë .....

Kujt i lejohet që të konstatojë se dikush është kafir apo kujt i lejohet që të jep fetva e të shpall se dikush apo se ndonjë grup është kafir (jobesimtarë)? Sipas mendimit tuaj a duhet të caktohet një legjislacion penal për këtë çështje: për atë që...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...