Banner

Cila është sadaka xharije (lëmoshë rrjedhëse, sevapi i së cilës nuk ndërpritet). Nëse unë blej një Kur'an dhe e vëndoj si vakuf në xhami atëherë: A më konsiderohet si sadaka xharije pasiqë harxhimet i marrë prej prindit që do t'i shkojë sevapi?
... lexo të plotë .....

Si është dispozita e Sheriatit me disa shoqata finansiare të cilat për qëllim kanë ndihmën finansiare. Bie fjala, anëtarët japin një shumë prej 4000 lirave për një vit. Kurse shumën ndonjërit prej të anëtarsuarve ia japin në çdo muaj. Nëse në këtë...
... lexo të plotë .....

Si është mendimi i Islamit me ata që supozojnë se janë njerëz të kerameteve (ngjarje e pa zakonshme nga ana e ndonjë personi duke mos pretenduar pejgamberi)?
... lexo të plotë .....

A konsiderohet Kina si Dar-ul-Harb (territor jo musliman që është në armiqësi me muslimanët) apo Daru-ul-Islam (territor musliman ku udhëheq Shteti Islam)?
... lexo të plotë .....

Dëshiroj të pyes për mendimin tuaj lidhur me temën e zekatit të floririt. Unë kam dëgjuar shumë mendime të dijetarëve dhe secili thotë të kundërtën e tjetrit. Disa thonë se vazhdimisht është obligim. Disa të tjerë thonë se nuk është obligim për...
... lexo të plotë .....

Fetva 192 - Emërtimi i fëmijëve me emra evropian Pyetja: Kam dy pyetje: Pyetja e parë ka të bëjë me një grua evropiane që është bërë muslimane por, fëmijët e saj dëshiron t'i emërtojë me emra evropianë. Pra,a lejohet një gjë e tillë? Pyetja e dytë ka të...
... lexo të plotë .....

Si mendon ekselenca e Doktorit të nderuar lidhur me Kryetarin musliman i cili para popullit deklaron se shteti doemos duhet të largohet prej Fesë, me pretekst se shteti i cili ngritet në shtylla të Fesë nuk mund të jetësohet dhe nuk ka prosperitet madje...
... lexo të plotë .....

Lidhur me temën e mbulesës (Hixhabit) kemi paqartësi dhe kundërshtime. A thua vallë është obligim vetëm për gratë e Pejgamberit alejhis-selam apo për të gjithë gratë e muslimanëve duke i potencuar ajetet që kanë të bëjnë me këtë çështje dhe numrin e...
... lexo të plotë .....

Pasiqë burri dy herë e këshilloi gruan e tij që t'mos dalë në udhëtim vetë por, ajo nuk e dëgjoi kështuqë ndodhi mosmarrëveshja midis tyre sa që puna erdhi deri te shkurorrëzimi. Pra, cilat janë të drejtat e gruas në këtë rast?
... lexo të plotë .....

Imitim është përmbajtja (kapja) për fjalën e një njeriut pa e ditur argumentin për saktësinë dhe vlefshmërinë e asaj fjale, edhe pse dihet argumenti se imitimi është i lejuar dhe i saktë. Imituesi, mund ta dijë se imitimi i një dijetari muxhtehid...
... lexo të plotë .....

Pasiqë me të madhe është zhvilluar teknologjia është bërë e mundur që blerja e librave dhe e programeve islame të bëhet nëpërmjet internetit. Por, që të realizohet një gjë e tillë duhet të kemi karta të sigurimit nga bankat kamatore. A lejohet një gjë...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...