Banner

A lejohet me Sheriat që të bëj transakcion dhe tregti me para duke e ditur se shteti një gjë të tillë e ndalon?
... lexo të plotë .....

A bën që zekatin apo lëmoshën t'ia japim atij që nuk falet, madje edhe pas këshillës së vazhdueshme nuk do që të falet, dhe është i sëmurë nga zemra?
... lexo të plotë .....

A është e vërtetë ajo që kam lexuar në librin: "El-Fetava" i botruar nga seksioni i Dubajit për fetva ku thuhet se: është Haram shikimi i filmave të turpshme për çka duhet bërë pendim? Por, ndonjëherë gjatë filmave serik paraqiten disa poza të...
... lexo të plotë .....

Jam pronar i një ndërmarrjeje e cila punën e saj e ka filluar para tri vitesh në rrjedhat e një ndërmarrjeje të parë që kishte humbje të kaluar. Në dy vitet e kaluara kjo ndërmarrje përmbushte borxhet e ndërmarrjes së kaluar. Vlera e borxheve të dy...
... lexo të plotë .....

Dëshiroj të parashtroj pyetjen: Mosrespektimi i prindërve a ka lidhshmëri me çështjet e riskut (furnizimit)?
... lexo të plotë .....

Unë punoj si inxhinier i ndërtimtarisë, kështuqë bëj projektimin e ndërtimeve. A më lejohet sipas Sheriatit që të bëj projektimin e tyre pasiqë ato kanë karakterin turistik bie fjala, hotele e të ngjajshme.
... lexo të plotë .....

Jamë zonjë Siriane që kam udhëtuar bashkë me burrin tim për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kaluar një periudhë të caktuar dhe pastaj insha All-llah do të kthehemi përsëri në vatanin tonë. Atë që dua t'ju konsultoj është se unë kur isha...
... lexo të plotë .....

Dikush dikuj i ka dhënë një shumë të pasurisë si dhuratë ndërsa tash ia kërkon t'ia kthejë si borxh dhe nuk kanë askënd si dëshmitarë përveç All-llahut Xhel-leshanuhu. Si është dispozita e Islamit për atë që ky ia kërkon t'ia kthejë?
... lexo të plotë .....

Kam blerë një CD me përmbajtje të disa librave me vlerë nga e cila kam dobi të madhe. Por, kur unë morra ta përdori, aty mu paraqit një tekst ku thuhej: "Betohem në All-llahun e Madhërishëm se ekzemplari i këtij programi është kopje origjinale...
... lexo të plotë .....

Jam tregtar dhe njerëzve të varfër u jap hua. A më lejohet që të varfërve në fjalë t'ua jap Zekatin duke ua zënë huanë që ata ma kanë mua pa mos u treguar atyre?
... lexo të plotë .....

Katër muaj para Ramazanit, një djalë i ri që kishte humbur pasurinë me të cilën është dashur ta rregullojë dhomën e dhëndrisë erdhi tek unë. Unë ia dhash shumën që më takon mua për Zekat (që t'i ndihmoj në zgjidhjen e problemit). Tash erdhi koha e...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...