Banner

Si të bëjmë përputhjen midis Hadithit: "Nuk ka ngjitje (të sëmundjeve), infektim dhe as ugurzi", dhe Hadithit: "Ik prej atij që është i sëmurë me leprozi siç ik nga luani"?
... lexo të plotë .....

Vëllau im punon në Japoni dhe ditën e Xhuma ka ligjërata kështuqë ai vihet para dy gjërave: ose të prezentojë në Xhuma e t'i ngelin ligjëratat ose të prezentojë në ligjërata e t'i ngel namazi i Xhumasë. A lejohet që dikush të dalë Imam dhe bashkë...
... lexo të plotë .....

Dua të pyes për atë që punon në fushën e reklamave dhe bën projektimin e pamfletave, publikimeve, kozmetikës dhe veshjeve për gra, duke i paraqitur gratë në ato publikime gjysëm të zhveshura. A duhet që ky person të largohet nga kjo punë duke e...
... lexo të plotë .....

Më parë kisha një lokal për shitjen e audio kasetave me këngë të huaja në kohën kur nuk isha fetarisht i kujdesshëm. Por, All-llahu Fuqiplotë më kaploi me udhëzimin e Tij dhe më përudhi në rrugën e pendimit dhe fillova t'i përmbahem gjithë asaj që...
... lexo të plotë .....

U acarua polemika që u zhvillua midis nesh (mbase u takojmë nënshtetësive të ndryshme dhe vendqëndrimin e kemi në Gjermani) lidhur me çështjen e duasë (lutjes) me xhemat (bashkërisht) dhe me zë të lartë që e bëjnë gjatë pushimeve në namazin e...
... lexo të plotë .....

Gjithmonë dëgjojmë kundërthënie midis fjalëve të dijetarëve lidhur me përdorimin e asaj që është kundër djersës që përmban alkohol e që quhet Alcohol Denat. A është i ndytë apo nuk është i ndytë duke potencuar dispozitën e Sheriatit dhe çka...
... lexo të plotë .....

A lejohet që Zekatin t'ua shpërndaj atyre që u takon por, pa mos u treguar se është Zekat bie fjala tua jap si hedije ndërsa unë nijetin ta bëj për Zekat?
... lexo të plotë .....

Selefistët (vehabitët) thonë se Esharijtë nuk janë nga Ehli Sun-neti sepse këta kanë ndjekur filozofinë dhe apologjetikën si dhe kanë përdorur interpretimin (te'vilin) që selefët e drejtë e kanë ndaluar. Njëkohësisht, ata në të njejtën mënyrë kanë...
... lexo të plotë .....

Dr. El-Kiisij thotë se risku (nafaka) i njeriut vjen nga fitimi i tij dhe i jepet aq sa punon. Ndërsa, unë e di se njeriu sadoqë të mundohet nuk do të mund të merr vetëm se atë që All-llahu ia ka caktuar. Sipas tij, kjo gjë a nuk është mbështetje vetëm në...
... lexo të plotë .....

Prej traditave të vjetra në shoqëritë tona është që ta fusin dhëndrin ndër gratë gjatë manifestimeve të dasmës-fejesës. Shpesh herë thuhet se nuk ka dert që ai të hyjë ngase ne jemi të mbuluara. Por, në të shumtën e rasteve, mbulesa brenda shpisë...
... lexo të plotë .....

Cila është këshilla e Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Butit ndaj atij që ka mësuar dituritë Islame në Fakultetin e Sheriatit dhe ka mësuar para dijetarëve dhe hoxhallarëve të respektuar, ndërkaq ai pastaj gjatë jetës ka parë se dyfytyrësia dominon...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...