Banner

Punoj në një byro shtetërore jashtë vendit. Shteti krahas rrogës më jep shpenzim për banesë që quhet rentë. Por, unë që ta marr këtë e kam të kushtëzuar të kem kontratë të qirasë për banesën ku jetoj në mënyrë që në bazë të kësaj unë të kem të...
... lexo të plotë .....

Keni përmendur se çallma hyn në grupin e traditës e jo më tepër. Kërkoj që më hollësisht të shpjegoni këtë gjë. Sipas asaj që unë kam mësuar nga ju del se i Dërguari alejhis-selam asnjëherë nuk është falur kryeshtruar (kokëzhveshur)?
... lexo të plotë .....

Shpresoj që t'më përgjigjeni lidhur me dispozitën e Sheriatit për atë që disa gra përdorin kapsula të kontracepcionit për të ndalur menstruacionet gjatë muajit të Ramazanit apo Haxhit për ta vazhduar agjërimin apo haxhin pa e ndërprerë? Duhet...
... lexo të plotë .....

Si është dispozita e peçes dhe a ka ndonjë gabim në atë që dëgjojmë nga Muftiu i Saudisë?
... lexo të plotë .....

Nëse për një çështje ka më tepër se një fetva, atëherë si është dispozita e Sheriatit me atë njeri që vepron sipas fetvasë që i fle zemra duke mos shikuar asnjë argument të fetvave?
... lexo të plotë .....

A lejohet me Sheriat të bëhet kontrabandë (të futen brenda vendit fshehurazi me mjete-artikuj që janë të ndaluar) duke potencuar se ato janë shumë të domosdoshme?
... lexo të plotë .....

A lejohet me Sheriat që të bëj transakcion dhe tregti me para duke e ditur se shteti një gjë të tillë e ndalon?
... lexo të plotë .....

A bën që zekatin apo lëmoshën t'ia japim atij që nuk falet, madje edhe pas këshillës së vazhdueshme nuk do që të falet, dhe është i sëmurë nga zemra?
... lexo të plotë .....

A është e vërtetë ajo që kam lexuar në librin: "El-Fetava" i botruar nga seksioni i Dubajit për fetva ku thuhet se: është Haram shikimi i filmave të turpshme për çka duhet bërë pendim? Por, ndonjëherë gjatë filmave serik paraqiten disa poza të...
... lexo të plotë .....

Jam pronar i një ndërmarrjeje e cila punën e saj e ka filluar para tri vitesh në rrjedhat e një ndërmarrjeje të parë që kishte humbje të kaluar. Në dy vitet e kaluara kjo ndërmarrje përmbushte borxhet e ndërmarrjes së kaluar. Vlera e borxheve të dy...
... lexo të plotë .....

Dëshiroj të parashtroj pyetjen: Mosrespektimi i prindërve a ka lidhshmëri me çështjet e riskut (furnizimit)?
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...