Banner

Dëshiroj të blej një veturë që kushton 60.000 lira. Në fillim duhet të paguaj 5.000 lira ndërkaq, këstin e fundit të themi 10.000 lira kurse tjerat që ngelin i paguaj në këste mujore brenda 36 muajve. Por, sa më tepër që pakësohen muajt aq më tepër...
... lexo të plotë .....

Më herët sëmundja rrezikonte vetëm klasën e injorantëve. Kurse tash edhe klasën intelektuale edhe ate jo vetëm ate që merret me dituritë profane por, edhe ata që janë intelektualë të përkushtuar Islamistë. Ajo sëmundje është: komentimi i çdo gjëje me të...
... lexo të plotë .....

A ka të drejtë muslimani që të gjejë përgjigje apo fetva më të lehtë që përputhet me Sheriatin duke mos u mbështetur në pasione, krahas ndonjë fetvaje të shtërnguar?
... lexo të plotë .....

Falem në një Xhami që në mes ka shtylla. Sa herë që falem midis tyre dikush prej xhematit më largon madje edhe nëse jam edhe duke u falur. A është veprimi i tyre në rregull? Dhe a është në rregull namazi midis shtyllave? Kurse pyetja e dytë është...
... lexo të plotë .....

Shpresoj që ta sqaroni dispozitën e Sheriatit lidhur me atë që njeriu të merret me fletëaksione në tregun botëror të fletëaksioneve-amerikane duke potencuar se operacioni i fitimit dhe i humbjes bëhet vetëm me ngritjen dhe me zbritjen e vlerës së...
... lexo të plotë .....

Pyetja të cilën do ta parashtroj është temë diskutimi që ka të bëjë me lejimin e prekjes dhe leximit të Kur'anit Kerim për gruan që është në menstruacione? Këtë e them pasiqë gruas së shokut tim i është dhënë një fetva se lejohet leximi i Kur'anit Kerim...
... lexo të plotë .....

Punoj në një byro shtetërore jashtë vendit. Shteti krahas rrogës më jep shpenzim për banesë që quhet rentë. Por, unë që ta marr këtë e kam të kushtëzuar të kem kontratë të qirasë për banesën ku jetoj në mënyrë që në bazë të kësaj unë të kem të...
... lexo të plotë .....

Keni përmendur se çallma hyn në grupin e traditës e jo më tepër. Kërkoj që më hollësisht të shpjegoni këtë gjë. Sipas asaj që unë kam mësuar nga ju del se i Dërguari alejhis-selam asnjëherë nuk është falur kryeshtruar (kokëzhveshur)?
... lexo të plotë .....

Shpresoj që t'më përgjigjeni lidhur me dispozitën e Sheriatit për atë që disa gra përdorin kapsula të kontracepcionit për të ndalur menstruacionet gjatë muajit të Ramazanit apo Haxhit për ta vazhduar agjërimin apo haxhin pa e ndërprerë? Duhet...
... lexo të plotë .....

Si është dispozita e peçes dhe a ka ndonjë gabim në atë që dëgjojmë nga Muftiu i Saudisë?
... lexo të plotë .....

Nëse për një çështje ka më tepër se një fetva, atëherë si është dispozita e Sheriatit me atë njeri që vepron sipas fetvasë që i fle zemra duke mos shikuar asnjë argument të fetvave?
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...