Banner

Lidhur me temën e mbulesës (Hixhabit) kemi paqartësi dhe kundërshtime. A thua vallë është obligim vetëm për gratë e Pejgamberit alejhis-selam apo për të gjithë gratë e muslimanëve duke i potencuar ajetet që kanë të bëjnë me këtë çështje dhe numrin e...
... lexo të plotë .....

Pasiqë burri dy herë e këshilloi gruan e tij që t'mos dalë në udhëtim vetë por, ajo nuk e dëgjoi kështuqë ndodhi mosmarrëveshja midis tyre sa që puna erdhi deri te shkurorrëzimi. Pra, cilat janë të drejtat e gruas në këtë rast?
... lexo të plotë .....

Një të katërtën e Kur'anit Kerim e kam nxënur përmendësh. Por, mua më janë ngatërruar këmbët sikur të rijtë tjerë. A ka ndonjë vird (lutje) që t'më largojë nga kjo. A ka mundësi që të këshilloj një nxënës që kërkon dituri me qëllim që të...
... lexo të plotë .....

Pasiqë me të madhe është zhvilluar teknologjia është bërë e mundur që blerja e librave dhe e programeve islame të bëhet nëpërmjet internetit. Por, që të realizohet një gjë e tillë duhet të kemi karta të sigurimit nga bankat kamatore. A lejohet një gjë...
... lexo të plotë .....

Dëshiroj të blej një veturë që kushton 60.000 lira. Në fillim duhet të paguaj 5.000 lira ndërkaq, këstin e fundit të themi 10.000 lira kurse tjerat që ngelin i paguaj në këste mujore brenda 36 muajve. Por, sa më tepër që pakësohen muajt aq më tepër...
... lexo të plotë .....

Më herët sëmundja rrezikonte vetëm klasën e injorantëve. Kurse tash edhe klasën intelektuale edhe ate jo vetëm ate që merret me dituritë profane por, edhe ata që janë intelektualë të përkushtuar Islamistë. Ajo sëmundje është: komentimi i çdo gjëje me të...
... lexo të plotë .....

A ka të drejtë muslimani që të gjejë përgjigje apo fetva më të lehtë që përputhet me Sheriatin duke mos u mbështetur në pasione, krahas ndonjë fetvaje të shtërnguar?
... lexo të plotë .....

Falem në një Xhami që në mes ka shtylla. Sa herë që falem midis tyre dikush prej xhematit më largon madje edhe nëse jam edhe duke u falur. A është veprimi i tyre në rregull? Dhe a është në rregull namazi midis shtyllave? Kurse pyetja e dytë është...
... lexo të plotë .....

Shpresoj që ta sqaroni dispozitën e Sheriatit lidhur me atë që njeriu të merret me fletëaksione në tregun botëror të fletëaksioneve-amerikane duke potencuar se operacioni i fitimit dhe i humbjes bëhet vetëm me ngritjen dhe me zbritjen e vlerës së...
... lexo të plotë .....

Pyetja të cilën do ta parashtroj është temë diskutimi që ka të bëjë me lejimin e prekjes dhe leximit të Kur'anit Kerim për gruan që është në menstruacione? Këtë e them pasiqë gruas së shokut tim i është dhënë një fetva se lejohet leximi i Kur'anit Kerim...
... lexo të plotë .....

Punoj në një byro shtetërore jashtë vendit. Shteti krahas rrogës më jep shpenzim për banesë që quhet rentë. Por, unë që ta marr këtë e kam të kushtëzuar të kem kontratë të qirasë për banesën ku jetoj në mënyrë që në bazë të kësaj unë të kem të...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...