Banner

Katër muaj para Ramazanit, një djalë i ri që kishte humbur pasurinë me të cilën është dashur ta rregullojë dhomën e dhëndrisë erdhi tek unë. Unë ia dhash shumën që më takon mua për Zekat (që t'i ndihmoj në zgjidhjen e problemit). Tash erdhi koha e...
... lexo të plotë .....

Në këtë rast rregulli "medhhebi i njeriut të thjeshtë është medhhebi i muftiut të tij" siç shihet qartë nuk përputhet absolutisht, sepse ai nuk ka mufti. Në këtë rast ky njeri i rëndomtë ka për obligim që të pyesë ndonjërin prej muxhtehidëve të...
... lexo të plotë .....

Dëshiroj të pyes lidhur me një pyetje të cilën e kanë parashtruar disa muslimanë në Francë. Pyetja është: Disa vëllezër banojnë në Francë në një lagje përafërsisht të izoluar, në Mesxhidin (faltoren) e tyre kanë një librari ku mbajnë video dhe...
... lexo të plotë .....

Unë jam i punësuar në një vend shkencor ku puna ime zhvillohet në fushën e kërkimit shkencor. Njashtu, unë jam në komisionin për blerje të caktuara të projekteve të caktuara. Kur ne blejmë diçka, detyrohemi të zbresim nga çmimi i artikullit me 30%...
... lexo të plotë .....

Gjatë leximit të Kur'ani Kerimit vërejmë se fjala: "en-nefs" e jo "er-ruh" të përmendet kur bëhet fjalë për epshin si: "... nefsi (epshi) është shumë nxitës për të keqen", Jusuf, 53), dhe "Betohem në (nefsin) shpirtin që është shumëqortues",...
... lexo të plotë .....

Kujt i lejohet që të konstatojë se dikush është kafir apo kujt i lejohet që të jep fetva e të shpall se dikush apo se ndonjë grup është kafir (jobesimtarë)? Sipas mendimit tuaj a duhet të caktohet një legjislacion penal për këtë çështje: për atë që...
... lexo të plotë .....

A lejohet që fajdeja e bankave të përdoret për pagimin e tatimit të fitimit ose për çdo tatim të cilin shteti e obligon ndaj qytetarit?
... lexo të plotë .....

Unë jam arsimtare e lëndës së Fesë. Një nxënës i klasës së katërt më parashtroi një pyetje që më tronditi trupin ndërkaq, unë nuk e dija përgjigjen. Pyetja ishte: A vdesin Melaqet?
... lexo të plotë .....

A lejohet që Zekati t'i jepet atij që është pa punë?
... lexo të plotë .....

Loja e shahut a është Hallall (e lejuar) apo Haram (e ndaluar)?
... lexo të plotë .....

Lidhur me Hadithin e asaj shërbetores zezake të cilën Pejgamberi alehis-selam, e ka pyetur se ku është All-llahu... e deri në fund të temës. Ne besojmë se All-llahu është i lirë nga vendi por, ne ballafaqohemi me ata që na thonë se ne i japim...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...