Banner

Ky është një simpozium i cili u mbajt në Xhaminë e Da'ves (Thirrjes Islame) në Paris, ku morën pjesë njerëz të mendimit dhe kulturës perëndimore, për ta dëgjuar Dr. Muhamed Seid Ramadan El-Butin, i cili ua shpjegoi atyre kthesën e fshehtë nëpër të...
Sikur unë t'u dilja zot mendimeve të mia individuale dhe nisur nga ajo se janë mendime te mia, kundër mendimeve të të tjerëve, atëherë unë do të isha sikur ai që ngjesh shpatën për shpatë dhe e fërkon tehun e njërës shpatë me tehun e shpatës...
Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Lavdi i takon gjithmonë vetëm Allahut në të gjitha ndryshueshmëritë dhe situatat. Lavdi i takon vetëm Allahut, me begatimin e të Cilit plotësohen të mirat. Përshëndes dhe i dërgoj selame të...
Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim! - Me emrin e All-llahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të të gjitha të mirave! Salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e tij, Muhammedin, Familjen e tij të ndershme dhe...
Falënderimi dhe lëvdimi i takon Allahut Fuqiplotë, Krijuesit të gjithësisë dhe Sunduesit të Ditës së Gjykimit. Përshëndetjet e përzemërta (salavatet) ia dërgojmë shëmbëlltyrës së njerëzimit, Kuranit të gjallë dhe biografisë më të çiltër të...
Me anë të botimit të këtij libri dëshiroj të shpreh një falënderim shumë të vogël për të mirat e shumëfishta që Allahu më ka dhuruar gjatë gjithë jetës, në veçanti dhuratën më të çmuar: besimin në Allahun e Madhërishëm.
Falënderimi i qoftë Allahut xh.sh., ashtu siç i takon madhërisë së Tij. I lavdëruar je o Allah! Unë s'mund të të falënderoj Ty ashtu siç Ti e ke falënderuar Vetveten. Përgëzimet, përshëndetjet dhe lutjet më të sinqerta qofshin mbi Muhamedin a.s.,...
Familja si qeliza bazë e shoqërisë nuk do të mund të formohet nëse individët nuk e kuptojnë drejt raportin në mes gjinive dhe pasi që me mendjen e tyre e kuptojnë të vërtetën, pastaj e përqafojnë atë me gjithë zemër, nuk marrin stilin e jetës të...
Të gjithëve na është e qartë se komuniteti mysliman i është ekspozuar presioneve të forta të cilat posaçërisht reflektohen tek popullacioni femëror. Ata të cilët duan ta pengojnë ekspansionin e doktrinës dhe frymës islame shfrytëzojnë të dhënën që...
Falënderoj Allahun Zotin e botëve dhe salavat e selam pastë në prijatarin e të gjithë pejgamberëve hazreti Muhammedin tonë, familjen dhe sahabët e tij. Kam kënaqësinë e posaçme që lexuesit tonë të nderuar t'ia ofroj librin e alimit të nderuar,...
Në këtë botim jam munduar me gjithë forcën time që të mos kaloj pranë ndonjë shprehje që kam menduar se ka nevojë për sqarim, e të mos e ndërroj me ndonjë fjalë tjetër që është më kuptimplote dhe më e qartë, siç kam patur kujdes të veçantë të...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...