Shejh Buti - Shehidi Mihrabit

Vdiq si Omeri në Mihrab, si Osmani mbi Kur'an dhe si Aliu nga Zullumqarët.

 

 

Shejh Buti - Shehidi Mihrabit