Banner

Ky është një simpozium i cili u mbajt në Xhaminë e Da'ves (Thirrjes Islame) në Paris, ku morën pjesë njerëz të mendimit dhe kulturës perëndimore, për ta dëgjuar Dr. Muhamed Seid Ramadan El-Butin, i cili ua shpjegoi atyre kthesën e fshehtë nëpër të...
Sikur unë t'u dilja zot mendimeve të mia individuale dhe nisur nga ajo se janë mendime te mia, kundër mendimeve të të tjerëve, atëherë unë do të isha sikur ai që ngjesh shpatën për shpatë dhe e fërkon tehun e njërës shpatë me tehun e shpatës...
Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Lavdi i takon gjithmonë vetëm Allahut në të gjitha ndryshueshmëritë dhe situatat. Lavdi i takon vetëm Allahut, me begatimin e të Cilit plotësohen të mirat. Përshëndes dhe i dërgoj selame të...
Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim! - Me emrin e All-llahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të të gjitha të mirave! Salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e tij, Muhammedin, Familjen e tij të ndershme dhe...
Falënderimi dhe lëvdimi i takon Allahut Fuqiplotë, Krijuesit të gjithësisë dhe Sunduesit të Ditës së Gjykimit. Përshëndetjet e përzemërta (salavatet) ia dërgojmë shëmbëlltyrës së njerëzimit, Kuranit të gjallë dhe biografisë më të çiltër të...
Me anë të botimit të këtij libri dëshiroj të shpreh një falënderim shumë të vogël për të mirat e shumëfishta që Allahu më ka dhuruar gjatë gjithë jetës, në veçanti dhuratën më të çmuar: besimin në Allahun e Madhërishëm.
Me emrin e Allahut, Mësbiruesit, Mëshirëplotit Falënderimi i qoftë Allahut me mëshirën e cilit realizohen gjërat e bukura, Salavat dhe selam pastë Pejgamberi Muhammed, Familja dhe sahabët e tij. E lus Allahun, xh.sh., t'më frymëzojë me gjykim të...
Nëse perceptimi i të vërtetës sipas realitetit të saj quhet shkencë, atëherë s'do mend se edhe metoda e ndërmarrë deri tek ai të kuptuar duhet të jetë shkencë. Ndërkaq hapat drejt kësaj metodologjie në fakt nuk janë diçka tjetër veçse një...
Atëherë, përse perëndimorët nuk e dëgjojnë këtë të fshehtë shkencore të cilën e ruajnë lindorët që nga koha e profetëve dhe apostujve?! Dhe nëse kjo e fshehtë shkencore, sot bëhet e qartë, një sekret i shënuar në brendësi të gjoksave, atëherë,...
Njeriu arab apo Lindori vuan nga prapambeturia materiale ndaj së cilës është i varur për arsye të ndryshme. Pjesa më e madhe e këtyre arsyeve përfaqësohet në shfrytëzimin e njeriut të dobët nga i forti, ose në faktorë jashtë dëshirës dhe mundësisë së këtij...
Ky zhgënjim psikik është sëmundje tmerrësisht e rrezikshme. Apo ka dhe shumë mundësi të jetë zanafilla e shumë sëmundjeve të rrezikshme. Ajo më e rrezikshmja tjetër që është në të është depërtimi i saj deri në qenjen e njeriut që më pas ze...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...