Banner

Në faqet e fetvave tuaja, kam lexuar një përgjigje për një pyetje lidhur me dispozitën e "lëngut të elbit". Ju jeni përgjigjur se ajo ndalohet nëse është për qëllim bira. Por, tash ka një lloj lëngu prej elbi që është birë pa alkohol dhe nuk të...
Jam një vajzë e martuar që ankohem nga sekrecionet (tajitjet) e tepërta që i përziej ashtu që nuk mundem të bëj dallimin midis tyre dhe asaj që më obligon të lahem (të marr gusull), në mënyrë që kjo gjë më shkakton shumë vesvese para dhe gjatë...
Jam një 18 vjeçar nga qyteti i Tetovës në Maqedoni. Shkurtimisht dua të dijë se ku kanë gabuar Sufistët?
Pyetja e parë është: Cili është kriteri i drejtësisë midis fëmijëve në dhuratë duke qenë ende prindi i gjallë dhe a është e obligueshme që ai të jetë i drejtë qofshin fëmijët djem apo femra? Apo djemve duhet t'u jep (dhuratë) dy hise e vajzës një?...
Ka më tepër se 10 vite kur një e familjes erdhi tek unë dhe kërkoi prej meje një shumë të cilën unë ia dhash. Por, tash pasi kaluan gjithë ato vite, situata materiale e familjares sime u përmirësua dhe ajo erdhi për t'ma kthyer atë shumë. Por,...
E dashuroj një vajzë të cilën momentalisht nuk mundem as që ta fejoj për të cilën gjë detyrohem të udhëtoj një largësi 200 km largësi që të marr vesh për te dhe ta shoh në një vend publik që nuk shkakton asnjë dyshim si dhe duke mos shkelur asnjë...
Studjoj në Universitetin e Kuvajtit, ku ne studentët e huaj ushqimin dhe banimin e kemi të siguruar. Pyetja ime ka të bëjë me ushqimin dhe banimin. Universiteti studentëve ua ndan bonat (tre bona ditore). Pra, a lejohet që studentët disa bona t'i...
Shoqja ime vuan nga xhinët dhe ato i sheh brenda shtëpisë kështu që ajo ndonjëherë nuk mund të flejë dhe natën nuk mund të shkojë në kuzhinë. Çfarë të bëhet: A të lexohet diçka që t'i largohen? Apo hajmalitë të hudhen në ujë të rrjedhshëm apo të...
Jam i martuar. Disa herë kam tradhëtuar guan time por, jo deri në shkallën e zinasë së plotë. Si të pendohem pasiqë një gjë të tillë e kam bërë disa herë? A duhet t'i tregoj gruas dhe t'i kërkoj falje? Apo mjafton kjo teube vetëm midis meje dhe...
Vazhdimisht ndjehem se nuk jam i pastër. Kur shërbehem me VC-në ndjehem se nuk jam i pastër dhe më paraqitet vesvesja për pa pastërti sa që më preokupon një ndjenjë shumë e keqe, kështuqë ndjehem se duhet të bëj tush me qëllim që t'më largohet...
Zotimet që i kushtohen All-llahut (nedhret) a janë Hallall (të lejuara) apo janë Haram (të ndaluara). Nëse janë të lejuara dhe njeriu nuk është në gjendje t'i realizojë ato sikur unë që kam bërë nedhr (jam përbetuar ndaj All-llahut) se do të japë...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...