Banner

Kujt i lejohet që të konstatojë se dikush është kafir apo kujt i lejohet që të jep fetva e të shpall se dikush apo se ndonjë grup është kafir (jobesimtarë)? Sipas mendimit tuaj a duhet të caktohet një legjislacion penal për këtë çështje: për atë që...
A lejohet që fajdeja e bankave të përdoret për pagimin e tatimit të fitimit ose për çdo tatim të cilin shteti e obligon ndaj qytetarit?
Unë jam arsimtare e lëndës së Fesë. Një nxënës i klasës së katërt më parashtroi një pyetje që më tronditi trupin ndërkaq, unë nuk e dija përgjigjen. Pyetja ishte: A vdesin Melaqet?
A lejohet që Zekati t'i jepet atij që është pa punë?
Loja e shahut a është Hallall (e lejuar) apo Haram (e ndaluar)?
Lidhur me Hadithin e asaj shërbetores zezake të cilën Pejgamberi alehis-selam, e ka pyetur se ku është All-llahu... e deri në fund të temës. Ne besojmë se All-llahu është i lirë nga vendi por, ne ballafaqohemi me ata që na thonë se ne i japim...
A është kafir ai që shanë Sahabët (shokët e Pejgamberit alejhis-selam) edhe atë pa marrë parasysh se cilit drejtim i takon? Si është dispozita e Sheriatit ndaj atij që akuzon nënën e besimtarëve, Aishen, All-llahu qoftë i kënaqur me te dhe a...
Më herët ju kam pyetur lidhur me atë se unë në bazë të medicinës nuk kam mundësi për të lindur. Ju më dhatë përgjigje. Por, tash ju pyes se mosnjoftimi i palës së interesuar për martesë për një gjë të tillë a konsiderohet një lloj tradhtie? (Por,...
Si është dispozita që fëmiut mashkull që ende është në gji t'i vëndohet ndonjë copë zbukurimi florie (Ajeti Kursinë, Kur'an ose ndonjë shkronjë)?
Si të bëjmë përputhjen midis Hadithit: "Nuk ka ngjitje (të sëmundjeve), infektim dhe as ugurzi", dhe Hadithit: "Ik prej atij që është i sëmurë me leprozi siç ik nga luani"?
Vëllau im punon në Japoni dhe ditën e Xhuma ka ligjërata kështuqë ai vihet para dy gjërave: ose të prezentojë në Xhuma e t'i ngelin ligjëratat ose të prezentojë në ligjërata e t'i ngel namazi i Xhumasë. A lejohet që dikush të dalë Imam dhe bashkë...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...