Banner

Dëshiroj të pyes për mendimin tuaj lidhur me temën e zekatit të floririt. Unë kam dëgjuar shumë mendime të dijetarëve dhe secili thotë të kundërtën e tjetrit. Disa thonë se vazhdimisht është obligim. Disa të tjerë thonë se nuk është obligim për...
Kam dy pyetje: Pyetja e parë ka të bëjë me një grua evropiane që është bërë muslimane por, fëmijët e saj dëshiron t'i emërtojë me emra evropianë. Pra,a lejohet një gjë e tillë? Pyetja e dytë ka të bëjë me familjen e kësaj gruaje e cila me të...
Si mendon ekselenca e Doktorit të nderuar lidhur me Kryetarin musliman i cili para popullit deklaron se shteti doemos duhet të largohet prej Fesë, me pretekst se shteti i cili ngritet në shtylla të Fesë nuk mund të jetësohet dhe nuk ka prosperitet madje...
Lidhur me temën e mbulesës (Hixhabit) kemi paqartësi dhe kundërshtime. A thua vallë është obligim vetëm për gratë e Pejgamberit alejhis-selam apo për të gjithë gratë e muslimanëve duke i potencuar ajetet që kanë të bëjnë me këtë çështje dhe numrin e...
Pasiqë burri dy herë e këshilloi gruan e tij që t'mos dalë në udhëtim vetë por, ajo nuk e dëgjoi kështuqë ndodhi mosmarrëveshja midis tyre sa që puna erdhi deri te shkurorrëzimi. Pra, cilat janë të drejtat e gruas në këtë rast?
Një të katërtën e Kur'anit Kerim e kam nxënur përmendësh. Por, mua më janë ngatërruar këmbët sikur të rijtë tjerë. A ka ndonjë vird (lutje) që t'më largojë nga kjo. A ka mundësi që të këshilloj një nxënës që kërkon dituri me qëllim që të...
Pasiqë me të madhe është zhvilluar teknologjia është bërë e mundur që blerja e librave dhe e programeve islame të bëhet nëpërmjet internetit. Por, që të realizohet një gjë e tillë duhet të kemi karta të sigurimit nga bankat kamatore. A lejohet një gjë...
Dëshiroj të blej një veturë që kushton 60.000 lira. Në fillim duhet të paguaj 5.000 lira ndërkaq, këstin e fundit të themi 10.000 lira kurse tjerat që ngelin i paguaj në këste mujore brenda 36 muajve. Por, sa më tepër që pakësohen muajt aq më tepër...
Më herët sëmundja rrezikonte vetëm klasën e injorantëve. Kurse tash edhe klasën intelektuale edhe ate jo vetëm ate që merret me dituritë profane por, edhe ata që janë intelektualë të përkushtuar Islamistë. Ajo sëmundje është: komentimi i çdo gjëje me të...
A ka të drejtë muslimani që të gjejë përgjigje apo fetva më të lehtë që përputhet me Sheriatin duke mos u mbështetur në pasione, krahas ndonjë fetvaje të shtërnguar?
Falem në një Xhami që në mes ka shtylla. Sa herë që falem midis tyre dikush prej xhematit më largon madje edhe nëse jam edhe duke u falur. A është veprimi i tyre në rregull? Dhe a është në rregull namazi midis shtyllave? Kurse pyetja e dytë është...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...