Banner

Punoj në fushën e llogarisë së lotarisë që i përket ekspozitës internacionale të Damaskut prej nga marr edhe rrogë të caktuar, madje krahas kësaj kam edhe stimule tjera të cilat quhen stimule lotarike. Pra, a konsiderohet punësimi në këtë repart i...
A detyrohem unë që të largohem nga ato punë që detyrohem t'i punoj me burra edhe pse ajo punë më mundëson që të shërbejë disa njerëz dhe të kemë rrogë të mirë?
Jam 22 vjeçar dhe jam në prag të diplomimit në Fakultetin e Letërsisë Angleze dhe aspiroj që të mësoj ndonjë degë tjetër dhe ndonjë gjuhë tjetër. Por, disa që i përmbahen fesë më thanë se unë duhet të përqëndrohem të studjoj Fenë time për arsye se...
Dikush ka mundësi që të shkojë në Haxh, por, babai i tij nuk ka shkuar në Haxh ndërsa tradita te ne është që babai të shkojë para fëmiut edhe pse paratë i posedon i biri. Pra, a i lejohet të birit që në këtë rast të dërgojë babain pasiqë ai...
Në vitin 1997 kam blerë një kompjuter me vlerë 3000 dinarë të Libisë. Por, pas 5 muajve të blerjes së kompjuterit ai m'u konfiskua për arsye se ka qenë ilegal. Shitësi më ka premtuar se do t'mi kthejë paratë. Por, unë jam në dilemë për atë se a...
Dëshiroj të di për dispozitën e mos lëshimit të spermës në vaginën e gruas (duke përdorur prezervativët me qëllim që sperma e burrit t'mos lëshohet në vaginën e gruas) gjatë marëdhënieve intime?
Nëna ime (All-llahu e mëshiroftë) ka ndëruar jetë në moshë të re. Ajo nuk e ka kryer Haxhin megjithëate ajo kishte dëshirë të flaktë për ta kryer, por, situata në atë kohë nuk i ka ndihmuar. Unë si bijë e saj dëshiroja që dikë ta dërgojë si bedel...
Pasiqë burrat dhe muxhahidët (luftëtarët në rrugë të All-llahut) kanë atë që All-llahu ua ka premtuar në Librin e Tij prej hurive (grave të Xhen-netit). Pra, si është fati i grave pikërisht në këtë aspekt?
Këtu te ne kemi një lojë quhet "Imarat Kol". Kjo luhet duke kontaktuar njeriu me me një numër ku biseda në këtë numër është shumëfish më e shtrejntë. Kur kontakton me këtë numër përgjigjesh në disa pyetje të thjeshta dhe të lehta. Nëse u...
A lejohet që sadakaja t'u jepet pabesimtarëve dhe a lejohet që atyre t'u jepet prej zekatit (fukarave të tyre)?
Si është dispozita e Sheriatit lidhur me namazin e drekës si rezervë ditën e Xhuma?

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...