Banner

Falënderoj Allahun Zotin e botëve dhe salavat e selam pastë në prijatarin e të gjithë pejgamberëve hazreti Muhammedin tonë, familjen dhe sahabët e tij. Kam kënaqësinë e posaçme që lexuesit tonë të nderuar t'ia ofroj librin e alimit të nderuar,...
Në këtë botim jam munduar me gjithë forcën time që të mos kaloj pranë ndonjë shprehje që kam menduar se ka nevojë për sqarim, e të mos e ndërroj me ndonjë fjalë tjetër që është më kuptimplote dhe më e qartë, siç kam patur kujdes të veçantë të...
Në emër të All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Lavdi i takon vetëm All-llahut, lavd i cili shton begatitë e Tija dhe i bën të mjaftueshme mirësitë e Tija. I lavdishëm je o Zot. Zoti im, nuk kam shprehje me të cilën mund të të lavdëroj Ty, Ti...
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Hamdi i qoftë Allahut, Zotit të botërave, salavatet qofshin mbi Muhamed mustafanë, familjen dhe shokët e tij. Zoti ynë, udhëzona në njohjen e vetes sonë, që të mund të jemi nga ata që të dinë. Zoti...
Falënderoj Allahun për të gjitha mirësitë dhe begatitë e Tij. Salavatet dhe përshëndetjet e përzemërta qofshin mbi Muhamedin a.s., familjen e tij, sahabët dhe tabiinët. O Allah, të lutem mos më le të mbështetem në veten time, në gjithë atë që ua...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...